Učenički parlament

Svrha organizovanja


Direktor, pomoćnik direktora, školski pedagog i psiholog i odjeljenske starješine pomagaće organizovanje rada učenika u odjeljenskim zajednicama i u školi uopšte, u skladu sa opštim životom i radom škole.

Učenici će preko svojih predstavnika u Zajednici učenika škole predlagati mjere i djelatnosti u cilju što boljeg organizovanja ukupnog života i rada u školi.

Kroz rad redakcije lista “Iskra”, omogućiće se učenicima da izlažu svoja mišljenja, zapažanja i da objavljuju svoje literarne radove, crteže i sl.

Svi nastavnici škole su obavezni da doprinose razvijanju odgovornosti svojim primjernim ponašanjem, ukazivanjem učenicima na njihova prava i obaveze.

Učenike treba usmjeravati na slijedeća pitanja:

  • učenje i međusobna pomoć u učenju;
  • redovno pohađanje nastave;
  • razvijanje drugarstva i odjeljenskog-razrednog i školskog kolektiva;
  • međusobni odnosi učenika, usavršavanje i poštovanje dostojanstva ličnosti suprotnog pola;
  • čuvanje školske imovine i održavanje reda i discipline u odjeljenju – razredu škole;
  • organizacija zabave, izleta, ekskurzija;
  • učešće učenika u naučnim i slobodnim aktivnostima;
  • učešće učenika u priredbama i drugim akcijama javne i kulturne djelatnosti škole;
  • saradnja sa roditeljima i društvenom sredinom;
  • sva druga pitanja iz života i rada škole.