PISA 2024


RASPORED TESTIRANJA (sva testiranja se održavaju u kabinetu informatike br.1)

  • Četvrtak, 25. april u 7:30 – odjeljenja Ia, Ib i Iv
  • Četvrtak, 25. april u 12:30 – odjeljenja Ie i Igr
  • Petak, 26. april u 7:30 – udjeljenja It, Iu1 i Izt
  • Petak, 26. april u 12:30 – odjeljenja IIu2, Itu, Iu2 i Ivin

Korisni linkovi: PRIMJERI ZADATAKA

na ovoj LINKU možete pogledati primjere zadataka sa prethodih PISA testiranja


  • Ovdje možete pogledati kratko video uputstvo o tome kako se koristi aplikacija preko koje se izvodi PISA testiranje