Nastavničko vijeće

Redni broj Ime i Prezime Odjeljenjski starješina
1 Danijela Gudeljević III tu Crnogorsko-srpski,bosanski i hrvatski jez. i književnost
2 Ana Mirjačić IV v Crnogorsko-srpski,bosanski i hrvatski jez. i književnost
3 Dijana Roganović III ft Crnogorsko-srpski,bosanski i hrvatski jez. i književnost
4 Ljubomir Ljubisavljević II tu Crnogorsko-srpski,bosanski i hrvatski jez. i književnost
5 Ana Leković Crnogorsko-srpski,bosanski i hrvatski jez. i književnost
6 Biljana Baćović III u2 Crnogorsko-srpski,bosanski i hrvatski jez. i književnost
7 Srdan Terzović I t Crnogorsko-srpski,bosanski i hrvatski jez. i književnost
8 Zorica Marković Crnogorsko-srpski,bosanski i hrvatski jez. i književnost
9 Sanja Ateljević IV a Engleski jezik
10 Anica Radan II b Engleski jezik
11 Danijela Uskoković II e Engleski jezik
12 Dragana Kosać Engleski jezik
13 Aleksandra Krečković I b Engleski jezik
14 Stanka Zambelić II u1 Engleski jezik
15 Jelena Stamenović III b Italijanski, francuski i latinski jezik
16 Miloš Avramović Italijanski, francuski i latinski jezik
17 Mirela Ćirović II u2 Italijanski, francuski i latinski jezik
18 Milica Gajović Njemački jezik
19 Gojko Đurđević II a Matematika
20 Nebojša Čalija I a Matematika
21 Dragana Vujičić I gr Matematika
22 Jelica Đurković III gr Matematika
23 Ranko Šabanović Matematika
24 Žana Gardašević Matematika
25 Tamara Dabović Matematika
26 Milena Radulović II t Informatika
27 Mario Šimić Informatika
28 Valerija Koprivica I e Informatika
29 Lidija Vuletić Informatika
30 Ljubomir Đurišić I vin Fizika
31 Siniša Brajović Fizika
32 Slavica Žorić III a Biologija
33 Alen Lalovac II zt Biologija
34 Saša Vuletic I zt Hemija i poznavanje robe
35 Jelena Popović Hemija i poznavanje robe
36 Sonja Paspalj Hemija i poznavanje robe
37 Milan Rađenović IV b Istorija
38 Branislav Krečković Istorija
39 Srđan Kulinović III v Geografija
40 Dragana Sjekloca Geografija
41 Milica Tušup Psihologija i pedagogija
42 Danijela Žižić Sociologija i filozofija
43 Slađana Samardžić IV ft Sociologija i filozofija
44 Momir Dragićević Sociologija i filozofija
45 Ksenija Odalović Turistička grupa predmeta
46 Nataša Mladenović I u1 Turistička grupa predmeta
47 Nina Bećirović I tu Turistička grupa predmeta
48 Nataša Bulatović III e Ekonomska grupa predmeta i pravo
49 Biljana Grle Ekonomska grupa predmeta i pravo
50 Mira Jovanović IV tu Ekonomska grupa predmeta i pravo
51 Milena Ivanović Ekonomska grupa predmeta i pravo
52 Milorad Kisjelica Ekonomska grupa predmeta i pravo
53 Jovan Vavić Ekonomska grupa predmeta i pravo
54 Dubravka Kraljević IV e Ekonomska grupa predmeta i pravo
55 Ksandra Popović IV gr Umjetnost
56 Jovana Ražnatović Umjetnost
57 Jovica Gudeljević I v Fizičko vaspitanje
58 Radmila Popović Fizičko vaspitanje
59 Lidija Rakočević II gr Fizičko vaspitanje
60 Mirko Lepetić III f Fizičko vaspitanje
61 Sanja Jovović Fizičko vaspitanje
62 Marina Bojović I u2 Ugostiteljstvo
63 Luka Milanović Ugostiteljstvo
64 Anđelko Doklestić Ugostiteljstvo
65 Orion Fulurija III u1 Ugostiteljstvo
66 Stefan Kučević IV u1 Ugostiteljstvo
67 Ivana Bigović Ugostiteljstvo
68 Đorđe Ratković Ugostiteljstvo
69 Ljiljana Vavić Medicinska grupa predmeta
70 Željko Vujičić Medicinska grupa predmeta
71 Zora Pušica Medicinska grupa predmeta
72 Vesna Bilafer Medicinska grupa predmeta
73 Ranđelović Danijela Medicinska grupa predmeta
74 Snežana Popović Frizeri
75 Ivana Bardek Frizeri
76 Snežana Lalatović Građevinska grupa predmeta
77 Marina Đuričić Građevinska grupa predmeta
78 Jelena Milićević Građevinska grupa predmeta
79 Ranko Kovačević Građevinska grupa predmeta
80 Vanja Šuberić Građevinska grupa predmeta
81 Tatjana Relić Školski psiholog
82 Ana rašović Školski pedagog
83 Milan Pušica Organizator praktične nastave
84 Vesna Dragićević Bibliotekarka
85 Vesna Banićević Pomoćnik direktora
86 Ljiljana Karanović Direktor