Školski odbor

MINISTARSTVO PROSVJETE:

  • Nenad Vitomirović
  • Miloš Kovačević
  • Milica Jocović

SOCIJALNI PARTNERI:

  • Jovan Vukalović

PREDSTAVNICI NASTAVNIČKOG VIJEĆA:

  • Mirela Ćirović
  • Ljubomir Đurišić

PREDSTAVNIK SAVJETA RODITELJA:

  • Andrina Radulović