Školski odbor

Na sjednici koja je održana 12.10.2021. godine konstituisan  je Školski odbor. Članovi su:

MINISTARSTVO PROSVJETE :

  • Nenad Vitomirović
  • Miloš Kovačević
  • Milica Jocović

SOCIJALNI PARTNERI:

  • Jovan Vukalović

ZAPOSLENI:

  • Sanja Ateljević – predsjednik
  • Mirela Ćirović
  • Dijana Roganović