Digitalna škola

Idi na DIGITALNA ŠKOLA


Digitalna škola je platforma za učenje, nastavu, komunikaciju i saradnju u digitalnom okruženju. Ona predstavlja osnovu za kreiranje sigurnog, podržavajućeg, efikasnog i cjelovitog sistema za digitalno obrazovanje. Digitalna škola je tako osmišljena da objedini resurse za učenje za djecu i adolescente, roditelje, staratelje, vaspitače, nastavnike i druge profesionalce u obrazovnom sistemu. Na ovaj način je njen prvobitni koncept proširen i, posebno u segmentu Digionica koji je baziran na Learning Passport platformi, obogaćen mnoštvom digitalnih materijala za različite korisnike. Digitalna škola obuhvata i informacioni portal i veb-direktorijum obrazovnih resursa na internetu.


Tipovi sadržaja za učenje u Digionici

Različiti tipovi sadržaja za rad i učenje grupisani su u lekcije, kurseve i kategorije, čime se omogućava lakše pretraživanje platforme. Ovdje je navedeno nekoliko vrsta digitalnih sadržaja koje možete naći na Digionici:

Audio i video lekcije

Pored časova snimljenih u okviru inicijative #učidoma, na platformi se nalaze video-snimci iz različitih oblasti, ali i DAISY audio-vizuelni materijali namijenjeni svoj djeci, a posebno slabovidoj, kao i djeci s disleksijom i disgrafijom.

Vježbe i testovi

Veliki broj kurseva u Digionici, pored raznih multimedijalnih materijala, sadrži i vježbe sa samostalni rad kod kuće, kao i kratke kvizove, provjere znanja i završne testove za provjeru naučenog.

Interaktivne igre

Edukativne igre, kvizovi, pitalice, slagalice i drugi zanimljivi interaktivni zadaci i vježbe, uvijek praćeni zvučnim zapisima, omogućavaju djeci i roditeljima aktivno i zabavno učenje.

Planovi i uputstva

Platforma za učenje sadrži mnoštvo dokumenata u PDF i Word formatu, pogodnih za čitanje i štampanje. Dostupne su knjige u elektronskoj formi, priručnici, uputstva, planovi i druge vrste materijala.


Kako pristupiti Digionici?

Za pristup sadržajima za učenje je potrebno imati školski korisnički nalog (onaj koji završava sa @sms-hn.edu.me), i prijaviti se uz pomoć njega u Digionicu. Postupak je brz i jednostavan, a ujedno omogućava i  besplatan pristup svim Office 365 uslugama.

Uputstvo za korišćenje Digionice