JUSMŠ "Ivan Goran Kovačić" - oglasna tabla

GATUS 2023- Ohrid

Međunarodno takmičenje učenika ugostiteljskih i turističkih škola GATUS 2023 održano je od 29. septembra do...