JUSMŠ"Ivan Goran Kovačić"

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
Aktuelnosti

Konkurs za upis vanrednih učenika

El. pošta Štampa PDF

ministarstvo prosvjete logoMinistarstvo prosvjete objavilo je Konkurs za upis 1.984 vanrednih učenika u I razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2016/2017. godinu. 

Prijava na Konkurs podnosi se školi najkasnije do 9. novembra 2016. godine. 

Rang lista kandidata za upis u pojedine obrazovne programe biće objavljena na oglasnoj tabli škole najkasnije do 14. novembra 2016. godine. 

Na Konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su završili osnovnu školu i oni treba da dostave: prijavu na Konkurs, svjedočanstvo posljednja tri razreda osnovne škole i kopiju biometrijske lične karte.

Na Konkurs se mogu prijaviti i kandidati koji su završili stručnu školu ili gimnaziju, a za upis im je potrebna prijava na Konkurs, svjedočanstva pojedinih razreda stručne škole odnosno gimnazije i kopija biometrijske lične karte.

Kandidati koji su ranije započeli polaganje ispita ne prijavljuju se na ovaj Konkurs, već se neposredno upisuju u odgovarajući razred radi nastavka obrazovanja u rokovima koje odredi škola.

Tekst Konkursa možete preuzeti OVDJE.

 

Konferencija „Sprovođenje programa Eko-škole u Crnoj Gori”

El. pošta Štampa PDF

ekoskola1Povodom početka implementacije međunarodnog programa Eko-škole, u Zavodu za školstvo je 10. oktobra održana konferencija „Sprovođenje programa Eko-škole u Crnoj Gori“. Učesnicima konferencije su se u pozdravnoj riječi obratili Radovan Popović, v. d. direktora Zavoda za školstvo,  Arijana Nikolić Vučinić, generalna direktorica Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje lica sa posebnim potrebama u Ministarstvu prosvjete, Jelena Knežević, rukovoditeljka Odjeljenja za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i priobalnim područjem u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Srna Suder, direktorica REC-Crna Gora i Jelena Vukasović, predsjednica NVO EKOM-Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori.

Učesnici konferencije su imali prilike da o programu međunarodne Eko-škole čuju od direktorice međunarodnog programa Eko-škole iz Fondacije za obrazovanje za životnu sredinu, Brid Coonely. O sprovođenju programa obrazovanja za održivi razvoj, o tome kako se program Eko-škole sprovodi u regionu, a kako teče priprema implemantacije programa u Crnoj Gori, kao i koji su primjeri dobre prakse sprovođenja programa Eko-škole u regionu govorili su: Mira Vasiljević, REC – kancelarija Crna Gora; Aleksandra Mladenović, Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, Republika Srbija; Anita Šetić, Udruga Lijepa Naša, Republika Hrvatska; Nevena Čabrilo, Zavod za školstvo; Dragica Božilović, Predškolska ustanova „Galeb”, Šetonje, Petrovac na Mlavi; Ana Ćapin, Osnovna škola Cavtat; Marina Drndarski, OŠ „Drinka Pavlović”, Beograd; Jagoda Petrović Ukaj, Geodetska tehnička škola, Beograd.

Za sprovođenje međunarodnog programa Eko-škole se po pozivu Zavoda za školstvo prijavilo 34 obrazovne institucije – vrtići, osnovne škole, gimnazije i srednje stručne škole. Predstavnicima škola su na konferenciji uručeni materijali potrebni za početak sprovođenja ovog programa.

 

Prezentacije:

Foundation for Enviornmental Education, Bríd Conneely, direktorica međunarodnog programa Eko-škole

Sprovođenje programa Obrazovanje za odrzivi razvoj, Mira Vasiljević, REC - Crna Gora

Eko –škole u Crnoj Gori, Nevena Čabrilo, Zavod za školstvo

Osnovna škola Cavtat, Eko - škola, Ana Ćapin, dipl. učiteljica RN 

 

Vodic - Obuka nastavnika kod poslodavaca

El. pošta Štampa PDF

Radna grupa koju je formiralo Ministarstvo prosvjete je pripremila Vodič kroz kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika u stručnom obrazovanju u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na obuku nastavnika kod poslodavaca. 
Tokom realizacije ovog projekta ukupno 20 nastavnika praktične nastave iz 5 stručnih škola je pohađalo dvonedjeljnu obuku kod poslodavca, u maju i septembru ove godine. U pripremljenom Vodiču se pored faza razvoja nastavnika, različitih oblika KPR-a u Crnoj Gori, mogu naći i iskustva nastavnika s održanih obuka, kao i preporuke za dalje unapređenje saradnje stručnih škola i poslodavaca. 
Ovaj Vodič je dio projekta “Kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i instruktora u stručnom obrazovanju u Crnoj Gori” koji je finansijski podržan od strane Evropske fondacije za obuku, a realizuje ga Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje i Privrednom komorom Crne Gore.

Vodič možete preuzeti OVDJE

 

Blue SKILLS – međunarodni seminar u našoj školi

El. pošta Štampa PDF

bluskills1Međunarodni, trodnevni seminar u okviru projekta BLUE SKILLS realizovan je u našoj školi. Seminar je otvorio v.d. direktora Zavoda za školstvo, Radovan Popović. U svom obraćanju direktor Zavoda posebno je naglasio značaj stvaranja adekvatnih uslova za mobilnost učenika kroz različite programe razmjene, što je od suštinskog značaja za integrisanje obrazovnih sistema u EU. On je takođe naveo da mobilnost učenika i nastavnika predstavlja jedan od dugoročnih ciljeva našeg obrazovanja, kao i da je u narednom periodu potrebno raditi na praćenju učenika koji se obrazuju u drugim zemljama i popularisanju programa razmjene učenika, kao i na poboljšanju dostupnosti informacija o mogućnostima za razmjenu, programima razmjene i njihovom značaju.

Tokom tri dana radilo se na razvijanju mehanizama za integraciju obrazovnih sistema u Jadranskoj regiji kroz usklađivanje različitih obrazovnih programa i sistema stručnog obrazovanja, naročito u pogledu mehanizama za priznavanje vještina za jačanje konkurentnosti obrazovnih programa.

Napravljen je nacrt studije izvodljivosti o usklađivanju sistema opšteg i stručnog obrazovanja u Jadransko-jonskom makroregionu. Nacrt podrazumijeva okvir za priznavanje ključnih kompetencija, katalog obrazovnih programa, mehanizme za proširenje postojeće mreže škola, kao i prenošenje dobrih praksi i rezultata iz prethodnih projekata.

Seminar je realizovan kroz plenarna predavanja i radionice. Za učesnike je organizovana i studijska posjeta Pomorskoj školi u Kotoru i obilazak Starog grada, Kotor.

Seminaru je prisustvovali nastavnici/nastavnice iz Srednje mješovite škole „Ivan Goran Kovačić”, Herceg Novi, Srednje pomorske škole iz Kotora, Pomorske škole „Leone Acciaiuoli” Ortona – Province of Chieti i Turističke škole „Filippo De Cecco” Pescara iz Abruzzo regije, pomorske škole „Polo 3” Fano, i „Volterra Elia” – Ancona turističke škole „Raffaello” i „A. Panzini” Senigallia iz Marche regiona, kao i predstavnici Centra za stručno obrazovanje iz Vlore, turističke i pomorske škole iz Zadra, turističke škole iz Jablanice. 
Seminaru su prisutvovali partneri na projektu INFORMEST – Regionalana razvojna agencija (IT), Region Abruco – odjeljenje za predsjedništvo i odnose sa Evropom (IT), Marche Region – Odjeljenje za produktivne aktivnosti, zapošljavanje, turizam, kulturu i internacionalizaciju (IT), Zavod za školstvo (MNE), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona (BiH), Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (HR), Lokalna ekonomsko-razvojna agencija AULEDA (AL), obrazovni eksperti i ekspertice i projektni tim Zavoda za školstvo.

 

Europass

El. pošta Štampa PDF

europass

Ministarstvo prosvjete Crne Gore postalo Nacionalni centar za Europass inicijativu.

 Glavni zadaci Nacionalnog Europass centra - NEC Crna Gora jesu  implementacija, koordinacija i promocija Europass inicijative. Njihov rad usklađuje Evropska komisija, a u sprovođenje svih segmenata inicijative aktivno je uključen i Evropski centar za razvoj stručnog obrazovanja (Cedefop). Glavni ciljevi nacionalnog Europass centra u Crnoj Gori su podsticanje mobilnosti i cjeloživotnog učenja kod  građana Crne Gore zahvaljujući dokumentima osmišljenima u okviru inicijative Europass. 

  • Europass biografija – CV, 
  • Europass jezički pasoš,
  • Europass mobilnost,
  • Europass dodatak diplomi i
  • Europass dodatak diplomi/sertifikatu

 Europass dokumenti dostupni su u elektronskom obliku svim potencijalnim korisnicima u Crnoj Gori na stranici Nacionalnog Europass centra Crne Gore, www.europasscrnagora.me

 

Katalog stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2016/17.godinu

El. pošta Štampa PDF

Centar za stručno obrazovanje Crne gore objavio je Katalog programa za stručno usavršavanje nastavnika za školsku 2016/17.godinu.

 

BLUE SKILLS

El. pošta Štampa PDF

bluskills2Projektni tim Zavoda za školstvo je upoznao nastavnike naše škole sa aktivnostima na projektu „Poboljšanje vještina i znanja kroz integraciju sistema srednjeg i srednjeg stručnog obrazovanja za Plavi razvoj i razvoj turizma (BLUE SKILLS)“.

Projektni tim je takođe organizovao dodatne radne sastanke sa upravama škola učesnicima projekta, i sa nastavnicima koji su uključeni u pilotiranje istog, kako bi dogovorili predstojeći međunarodni seminar u Herceg Novom.  Na sastancima je najveća pažnja posvećena modalitetima za priznavanje stečenih diploma kroz program mobilnosti.

 


Strana 9 od 33