JUSMŠ "Ivan Goran Kovačić" - oglasna tabla

Raspored polaganja maturskih, stručnih i završnih ispita

MATURSKI ISPIT /gimnazija/ Italijanski jezik srijeda,09.06. u 11:00 Njemački jezik srijeda,09.06. u 11:00 Hemija srijeda,09.06. u 11:00 Biologija srijeda,09.06. u 11:00 Informatika srijeda,09.06. u 11:00 Geografija srijeda,09.06. u 11:00  Filozofija srijeda,09.06. u 11:00  Sociologija...