Prijem roditelja

ŠKOLSKA 2018/19. godina

 

G I M N A Z I J A


I a – Gojko Đurđević……………………………………….. ponedjeljak 08.20 – 09.00

I b – Anica Radan……………………………………………. srijeda  10.15 – 11.00

II a – Julka Nikolić…………………………………………… srijeda  15.40 – 16.30

II b – Zagorka Čelanović………………………………….. utorak 09.10 – 10.00

II v – Slavica Žorić…………………………………………… srijeda  09.10 – 09.55

III a – Sanja Ateljević……………………………………….. četvrtak 09.00 – 10.00

III b – Milan Rađenović……………………………………. utorak 11.50 – 12.40

III v – Ana Mirjačić………………………………………….. četvrtak 10.15 – 11.00 

IV a – Nebojša Čalija……………………………………….. srijeda 11.00 – 11.45;četvrtak 13.30 – 14.30

IV b – Snežana Brajović…………………………………… utorak 12.00 – 12.45

IV v – Jovica Gudeljević…………………………………… ponedjeljak  12.00 – 12.30

IV g – Ljubomir Ljubisavljević………………………….. srijeda  11.50 – 12.40

T U R I S T I Č K A


I tu – Aleksandra Krečković…………………………….. utorak 11.00 – 11.45, srijeda 14.00 – 15.25

II tu – Danijela Gudeljević……………………………….. utorak  09.15 – 10.00

III tu – Milenko Živković………………………………….. četvrtak 09.15 – 10.00

IV tu – Nataša Mladenović………………………………. ponedjeljak  13.30 – 14.00

E K O N O M S K A


I e – Vesna Banićević………………………………………. četvrtak 14.35 – 15.30

II e – Mario Šimić……………………………………………. utorak 16.20 – 17.15

III e – Valerija Koprivica…………………………………… utorak 16.30 – 17.15

IV e – Milorad Kisjelica……………………………………. petak 15.40 – 16.45

M A R K E T I N G


IV tm – Dijana Roganović………………………………… ponedjeljak 16.30 – 17.15

T R G O V A Č K A


I t – Nataša Bulatović……………………………………… utorak  13.50 – 14.30; petak 14.45 – 16.30

III t – Stanka Zambelić…………………………………….. četvrtak 15.45 – 16.30

F R I Z E R I


II f – Ksandra Popović……………………………………… srijeda 11.50 – 12.40; četvrtak 11.50 – 12.40

III f – Jovan Vavić……………………………………………. srijeda 13.50 – 14.30

U G O S T I T E L J S K A


Iu1  – Danijela Uskoković………………………………… petak 16.00-16.30

I u2 – Orion Fulurija………………………………………… srijeda 14.00 – 14.30; petak 16.30 – 17.00

I u3 – Mirela Ćirović………………………………………… četvrtak 14.40 – 15.25

II u1 – Lidija Lepetić………………………………………… četvrtak 15.40 – 16.25

II u2 – Marina Bojović……………………………………… ponedjeljak 14.40 – 15.25

III u – Alen Lalovac………………………………………….. petak 14.40 – 15.25

IV u – Dragana Vujičić…………………………………….. četvrtak 16.30 – 17.15

F I Z I O T E R A P E U T S K A


I ft – Dragana Kosać………………………………………… četvrtak 16.30 – 17.15

II ft – Miloš Popović………………………………………… utorak  15.40 – 16.25

III ft – Ljiljana Vavić ………………………………………… ponedjeljak 16.30 – 17.15

IV ft – Natalija Bulajić……………………………………… utorak 17.50 – 18.00

G R A Đ E V I N S K A


I gr – Ljubomir Đurišić…………………………………….. srijeda  12.00 – 12.45

II gr – Jelica Đurković………………………………………. ponedjeljak  11.00 – 11.45; četvrtak 11.55 – 12.40

III gr – Ljiljana Karanović…………………………………. srijeda 15.40 – 16.20; petak 13.50 – 14.20

IV gr – Ranko Šabanović…………………………………. četvrtak 11.00 – 11.45