Školski odbor

Na sjednici koja je održana 24.01.2019. godine konstituisan je Školski odbor. Članovi su:

MINISTARSTVO PROSVJETE :

  • Dejan Stojadinović – Predsjednik
  • Đuro Marić
  • Dragan Janković
  • Jovo Vukasović

SOCIJALNI PARTNERI:

  • Mihailo Kosović

ZAPOSLENI:

  • Anica Radan
  • Dragana Vujičić